A Bicskei MGZRT klasszikus felépítésű mezőgazdaság nagyüzem, mintegy 2500 ha-on gazdálkodunk, 97 fő alkalmazottal 1,3-1,5 milliárd Ft éves forgalmat érünk el.
A növénytermesztési ágazatunkban termesztett növényeink búza, kukorica, napraforgó, lucerna és különféle telepített füvek.

Cégünk fő árukibocsátását a tejtermelésre szakosított Etyek Ödön Majori Szarvasmarha Ágazatunk biztosítja. Évi 7,5 millió kg tejet 900 db holsteinfriz tehén termeli meg.

Tehénállományunk utánpótlását biztosító növendék állatok szintén ebben a majorban találhatók, egyedszámuk 800 db.

Tejtermelésünk gazdasági sikere az állatok szeretetén, a szakmai ismeretek precíz betartásán és a természeti környezettel való harmonikus együttélésen, gazdálkodáson nyugszik.